Verwerking van persoonsgegevens van Klanten

Persoonsgegevens van klanten word door Voetverzorgingspraktijk De Voet verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Voetverzorgingspraktijk De Voet hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

  • Administratieve doeleinde;

  • Tot een persoonsgerichte behandeling te komen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Voetverzorgingspraktijk De Voet de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam;

  • Tussenvoegsel;

  • Achternaam;

  • (Zakelijk) Telefoonnummer;

  • Geslacht.

  • Gezondheid.

Uw persoonsgegevens worden door Voetverzorgingspraktijk De Voet opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.